SEMBRA TIPS: Etiquetar el nostre planter

Un dels passos que no hem d’oblidar a l’hora de sembrar és etiquetar el nostre planter.Us recomanem anotar l’espècie i la varietat de cada cultiu i sobretot el dia de la sembra. Això ens ajudarà a fer un seguiment de la germinació de cada varietat. És molt interessant anar veient quant triguen a germinar cadascuna d’elles i com influeixen factors com la climatologia en la germinació de les seves llavors.